Przejdź do treści strony

Specjalista Terapii Uzależnień

Specjalista Terapii Uzależnień – Zdzisław Ustrzycki

( Certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

Kontakt: 605 079 189

  • interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych uzależnieniem  i  uzależnionych od substancji psychoaktywnych /alkohol, narkotyki/;
  • terapia motywacyjna do podjęcia leczenia;
  • prowadzenie terapii osób uzależnionych;
  • pomoc osobom współuzależnionym;
  • edukacja w zakresie uzależnień/wśród rodzin i osób trafiających do Punktu Konsultacyjnego z w/w problemem;
  • promocja zdrowego trybu życia.

Spotkania odbywają się Punkcie Konsultacyjnym  (  który mieści się w budynku Centrum Terapeutycznego ul. 1 Maja 15 C - podwórko Urzędu Miejskiego), Ząbkowice Śląskie,

w godzinach od 13.00 – 17.00. w  4 czwartki w miesiącu.

Jednostki organizacyjne