Przejdź do treści strony

Brodziszów

obraz

Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, we Wzgórzach Gumińskich. Ślady osadnictwa sięgają epoki brązu, wieś powstała w końcu XIII w. W 1534 r. ewangelicy przejęli kościół, zwrócony katolikom w 1653 r. i ponownie ewangelikom w 1708 r.

Początki miejscowości sięgają XIII w., a pierwsza wzmianka na jej temat pochodzi z 1316r. W XIV w. Brodziszów należał do rodziny von Glaubitz. W XVII w. właścicielami wioski była ziębicka linia rodziny von Bischofsheim. Na temat tej gałęzi rodu zachowało się bardzo mało informacji. W dokumentach z 1622 r. jako właściciel miejscowości wymieniony został Krzysztof von Bischofsheim. Pod koniec siedemnastego stulecia majątek posiadał Jerzy Godfryd von Eben (zm. 1717r.). Pozostawił córkę Annę Eleonorę (ur.1674r.), od 1694r. małżonkę Gotarda Fryderyka von Reibnitz. W ten sposób majątek w Brodziszowie przeszedł w ręce rodziny von Reibnitz. W 1730r. wioskę kupił hrabia Joachim Friedrich von Pfeil z Kluczowej. W 1785r. właścicielem dóbr był Karl Friedrich von Pfeil, starosta powiatu niemczańskiego. W 1819r. jego krewniak, Friedrich Ludwig von Pfeil sprzedał majątki baronowej Karolinie von Strachwitz. Następnie w 1837r. Kluczową i Brodziszów nabył tajny radca sanitarny dr Johann Nepomuk Rust. W 1851r. utworzył on z posiadanych majątków majorat (Majoratsherrschaft Kleutsch). Jego kolejnym właścicielem był Hans Rust, podporucznik w stanie spoczynku, wymieniony w księgach adresowych z lat 1886-1912. Następnie majorat oddziedziczył dr praw Hans Rust, wzmiankowany w latach 1921-1937. Majątek w Brodziszowie do 1930r. liczył 315ha, następnie został zmniejszony do 292,5ha. Po drugiej wojnie światowej dobra zostały znacjonalizowane.

Klasycystyczny pałac w Brodziszowie został wzniesiony w pierwszej połowie XIX w., prawdopodobnie przez rodzinę von Pfeil. Rezydencję przebudowano na przełomie XIX i XX w. Budynek murowany z cegły, potynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, nakryty niskim dachem czterospadowym. Fasada siedmioosiowa, z wydatnym centralnym ryzalitem, zamkniętym trójkątnym przyczółkiem. Główne wejście do pałacu znajduje się we frontowym ryzalicie. Elewacje zachowały ozdobne detale: neorenesansowy portal, artykulację boniowanymi lizenami, prostokątne obramowania otworów okiennych, proste gzymsy nadwieszone na konsolkach. Układ wnętrz dwutraktowy z centralna sienią.

Kościół MB Królowej Polski z lat 1865-1868 na miejscu starszego, wzmiankowanego w 1335 r.

 

     

Jednostki organizacyjne