Przejdź do treści strony

31 stycznia 2015 roku mija termin wpłaty I raty opłaty alkoholowej

obraz

Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych - 31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, przypomina, o obowiązku dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31  stycznia 2015 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty  w ustalonym terminie zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy - art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2012  poz. 1356 z późn. zm.)

Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001

Jednostki organizacyjne