Przejdź do treści strony

30 września 2016 roku mija termin wpłaty III raty opłaty alkoholowej !

obraz

W przypadku niedokonaniu opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, w terminie do dnia 30 września 2016 r. stosuje się sankcje określone w art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001

Jednostki organizacyjne