Przejdź do treści strony

Ponad 100 tys. zł. środków zewnętrznych na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci

01 Sierpień 2017 r.

Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała 114 319,18 zł. środków unijnych na realizację zadania pn.: „ Rozwój zainteresowań i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych za pomocą pozalekcyjnych zajęć wśród wybranej grupy uczniów za Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śląskich”.

Ponad 100 tys. zł. środków zewnętrznych na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci

 

Nabór odbył się w trybie konkursowym w ramach poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, poddziałanie- konkurs horyzontalny i OSI
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020.

W ramach projektu szkoła będzie realizować pozalekcyjne zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie, przyrodniczo i informatycznie oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów, które wyrównają dysproporcje edukacyjne wynikające z podstawy programowej, szkoła zostanie doposażona w pomoce naukowe, a nauczyciele zostaną objęci szkoleniem pn.: „cyfrowy nauczyciel”.

Całkowita wartość projektu 134 493,16 zł.

Kwota dofinansowania 127 493,16 zł.

Kwota środków Europejskich 114 319,18 zł.

Program będzie realizowany od września 2017 r. do czerwca 2019r.

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dodatkowe środki finansowe trafią także do Szkoły Podstawowej w Stolcu. Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 20 620,00 złotych ze środków rządowego programu Bezpieczna + uczniowie w tej placówce będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych zaś sama placówka wzbogaci się o niezbędny sprzęt. 

Powrót do listy

Jednostki organizacyjne