Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Gildia Sztuki

21 Kwiecień 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz 1817) na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Gildia Sztuki

W dniu 18 kwietnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Gildia Sztuki” ul. Łęczycka 16/19, 53-632 Wrocław na realizację zadania publicznego „Podróżni – Festiwal o krok dalej” . Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/ Małe zlecenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w terminie 7 dni od dnia zamieszczania oferty można zgłaszać uwagi dotyczącej złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na biurze obsługi interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy zbigniew.kukielka@zabkowiceslaskie.pl oraz listownie na adres – Urząd Miejski ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie – w terminie do dnia 28.04.2017 r.

uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego-gildia-sztuki.pdf
ogoszenie-o-mozliwosci-zgaszania-uwag-gildia-sztuki.pdf

Powrót do listy

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne