Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

13 Kwiecień 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

W dniu 06 kwietnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich wpłynęła oferta złożona przez Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich, Plac Jana Pawła II  1, 57-200 Ząbkowice Śląskie na realizację zadania publicznego pn. „50 lat Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/Małe zlecenia), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl

 

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817)       w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na biurze obsługi interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy zbigniew.kukielka@zabkowiceslaskie.pl oraz listownie na adres – Urząd Miejski        ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie – w terminie do dnia 20.04.2017 r.

skmbt_c253-17041309330.pdf
pttk-50-lecie.pdf

Powrót do listy

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
     12
345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17181920
21
22
23
2425262728
29
30
31      
  • kalendarz wydarzeń
  • kalendarz rady miejskiej

Jednostki organizacyjne