Przejdź do treści strony

Modernizacja przejścia dla pieszych w Ząbkowicach Śląskich na ul. Ziębickiej

18 Maj 2017 r.

Gmina Ząbkowice Śląskie pozyskała dofinansowanie w kwocie 39 200,00 zł. w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” (2017 r.), celu szczegółowego nr 1- 1b „Modernizacja przejścia dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych)”.

Modernizacja przejścia dla pieszych w Ząbkowicach Śląskich na ul. Ziębickiej

Dofinansowany  projekt  pn.:  „Modernizacja przejścia dla pieszych w Ząbkowicach Śląskich na ul. Ziębickiej” obejmować będzie modernizację przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Publicznym nr 5 oraz Klubie Seniora poprzez montaż znaku D6 obustronnego, a także wykonanie progu zwalniającego płytowego wraz z przejściem dla pieszych. Realizowane będą także  działania edukacyjne tj. konkurs w placówkach oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie pt. „Jestem zawsze przezorny na przejściach dla pieszych” na wykonanie plakatu oraz inscenizacja wypadku drogowego z udziałem pieszego.

Całość zadania 49 000,00 zł.

Powrót do listy

Jednostki organizacyjne