Przejdź do treści strony

Informacja o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

16 Czerwiec 2017 r.

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego Ząbkowicach Śląskich informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Informacja o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

Zmiana ustawy i obowiązek  uzyskiwania zezwolenia nie dotyczy osób fizycznych w przypadku gdy usuwane drzewa lub krzewy rosną na nieruchomościach stanowiących własność tych osób i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem,  że  właściciel takiej nieruchomości dokona  zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów do burmistrza

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy,
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Ustawa przywraca pomiar drzew na wysokości  5cm od podłoża. Zgłoszenia nie będą wymagały drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie  przekroczy:

a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,          b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Organ otrzymujący zgłoszenie  w terminie 21 dni  dokona oględzin wnioskowanych drzew.        Osoba będzie mogła wyciąć drzewo po  14 dniach od dnia dokonania oględzin,  jeżeli organ  nie wniesie sprzeciwu w tym terminie.  Drzewa ujęte w zgłoszeniu  należy usunąć w terminie do 6 miesięcy od daty przeprowadzonych oględzin. Po upływanie tego terminu   należy ponowie zgłosić zamiar usunięcia drzew.

Obowiązek uzyskania zezwolenia nadal obowiązuje  dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni  mieszkaniowych, ogrodów działkowych; osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także osób fizycznych nie będących właścicielami (użytkownicy wieczyści, dzierżawcy).

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego Ząbkowicach Śląskich  – tel. 74/ 81 65 358,  pokój nr 31.

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1

Powrót do listy

Jednostki organizacyjne