Przejdź do treści strony

31 maja 2017 roku mija termin wpłaty II raty opłaty alkoholowej !

17 Maj 2017 r.

Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, przypomina, o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 maja 2017 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

31 maja 2017 roku mija termin wpłaty II raty opłaty alkoholowej !

W przypadku niedokonaniu opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31  maja 2017 r. stosuje się sankcje określone w art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Gminy Ząbkowice Śląskie nr: 15 9533 0004 2001 0009 8645 0001.

 

Powrót do listy

Jednostki organizacyjne