Przejdź do treści strony

Aktualności

 • 24 Luty 2017 r.

  KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH – sport, przeciwdziałanie uzależnieniom

  Informacja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) o opublikowaniu Ogłoszenia Nr 1/EKS/2017 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2017 r. ( zakładka Urząd Miejski/Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert).

  Czytaj

 • 23 Luty 2017 r.

  Strofy w kwiatach – spotkanie z Felicją Wołyńską

  Ząbkowicki Ratusz gościł licznie zebranych mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie i Powiatu Ząbkowickiego na promocji tomiku wierszy Felicji Wołyńskiej „Strofy w Kwiatach”. Autorka słowem wstępu opowiedziała o historii powstawania swoich wierszy, które pisze już od kilkudziesięciu lat! Następnie przytoczyła zebranym kilkanaście swoich dzieł, z których każde dotykało innego tematu – były to zarówno poważna, jak i lekka, zabawna poezja.

  Czytaj

 • 22 Luty 2017 r.

  15 marca mija termin płatności I raty podatku

  Uprzejmie przypominamy, że dnia 15 marca upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego przez osoby fizyczne. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do corocznego uiszczania podatku z tytułu posiadanej nieruchomości. Osoby fizyczne takiej opłaty dokonują na podstawie decyzji otrzymanej z gminy.

  Czytaj

 • 21 Luty 2017 r.

  Nie będzie podwyżek za wodę i ścieki!

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ząbkowice Śląskie na okres od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Oznacza to, że kolejny rok stawki opłat za wodę oraz ścieki nie wzrosną i nadal pozostaną jedne z niższych w regionie. 

  Czytaj

 • 21 Luty 2017 r.

  Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie usuwania drzew i krzewów

  Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

  Czytaj

 • 20 Luty 2017 r.

  Informacja dla osób utrzymujących drób i inne ptaki

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż na terenie naszego województwa wystąpiło kolejne ognisko ptasiej grypy w gospodarstwie utrzymującym kury w chowie przyzagrodowym (20 szt.). Mając na uwadze powyższe oraz restrykcje i ograniczenia jakie dotykają nie tylko hodowców, ale również pozostałych mieszkańców obszaru zagrożonego i zapowietrzonego, przypomina o istnieniu obowiązku stałego zamknięcia w zadaszonych pomieszczeniach ptaków, w tym drobiu oraz bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

  Czytaj

 • 20 Luty 2017 r.

  Miasto wielu wyznań – kolejny wykład w Izbie Pamiątek Regionalnych

  Ząbkowicka Izba Pamiątek Regionalnych zorganizowała kolejny wykład z cyklu Ząbkowice Śląskie – Miasto Wielu wyznań. Tym razem pastor Andrzej Majewski przybliżył ząbkowiczanom historię kościoła Adwentystów. 

  Czytaj

 • 17 Luty 2017 r.

  Turniej Orlik Cup na Hali Słonecznej

  Zawodnicy z rocznika 2008 i młodsi zawitali w niedzielę, 12 lutego na Halę Słoneczną, gdzie wzięli udział w Turnieju Orlik Cup. Do miasta Frankensteina zawitały zespoły z Bielawy, Stronia Śląskiego, Lądka Zdrój, Paczkowa oraz Kamieńca. Orlik jako gospodarz wystawił dwie drużyny, prowadzone przez trenerów Szymona Markowskiego i Łukasza Korniów.

  Czytaj

 • 17 Luty 2017 r.

  Kolejne przetargi na działki na Osiedlu Owocowym ogłoszone!

  17 i 20 marca odbędą się następne przetargi na 6 kolejnych działek na Osiedlu Owocowym w Ząbkowicach Śląskich! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w poniższych linkach:

  Czytaj

 • 15 Luty 2017 r.

  Nauka pływania dla 120 dzieci z Gminy Ząbkowice Śląskie

  Gmina Ząbkowice Śląskie przystąpiła po raz kolejny do programu „Dolnoślązak Umie Pływać”, w ramach którego 120 dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych z naszej gminy będzie uczęszczało na bezpłatne zajęcia z nauki pływania. Zajęcia realizowane będą w 8 grupach, każda z nich licząca po 15 osób na krytej pływalni w Kłodzku. 

  Czytaj

Starsze »

Aktualności: dzisiaj, ostatni tydzień, ostatni miesiąc

Jednostki organizacyjne