Przejdź do treści strony

Aktualności

 • 06 October 2015 r.

  Zintegrowany Informator Pacjenta – spotkanie w Ząbkowicach Śląskich

  Zapraszamy wszystkich Państwa do założenia indywidualnego konta „wszystko o Twoim Zdrowiu” w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta przy mobilnym stanowisku ZIP, w dniu 18 listopada 2015 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00. Spotkanie odbędzie się na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

  Czytaj

 • 06 October 2015 r.

  Komunikat Urzędu Miejskiego w sprawie uchodźców

  W związku z pojawiającymi się wiadomościami dotyczącymi przyjmowania uchodźców przez Gminę Ząbkowice Śląskie, Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, że są to informacje nieprawdziwe. Gmina Ząbkowice Śląskie nie planuje przyjmowania na swoim terenie  uchodźców.  

  Czytaj

 • 06 October 2015 r.

  Trzy działki pod działalność usługowo-produkcyjną przy ul. Przemysłowej - ogłoszenia o przetargach

  Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza przetargi na 3 działki pod działalność usługowo-produkcyjną w Ząbkowicach Śląskich, zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej:

  Czytaj

 • 06 October 2015 r.

  Uwaga! Przerwy w dostawie prądu w Olbrachcicach Wielikich

  TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Wałbrzychu informuje, że w dniu 7 października w miejscowości Olbrachcice Wielkie nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej od godz. 8:00 do godz. 9:00 oraz od godz. 15:00 do godz. 16:00. Powyższe wyłączenie jest konieczne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na urządzeniach zasilających.

  Czytaj

 • 05 October 2015 r.

  Ślubowali w SP nr 1 i SP nr 3

  Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 3 złożyli ślubowanie, zostając tym samym pasowani na uczniów. Pasowania dokonali dyrektorzy szkół: Andrzej Popławski w SP nr 1 oraz Bogusława Raba w SP nr 3 wraz z Burmistrzem Ząbkowic Śląskich, Marcinem Orzeszkiem. 

  Czytaj

 • 05 October 2015 r.

  Pasowanie na przedszkolaka w „Kubusiu Puchatku”

  Najstarsze dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Ząbkowicach Śląskich złożyły ślubowanie i zostały pasowane na „starszaka”, oficjalnie stając się przedszkolakami. Przed złożeniem ślubowania i pasowaniem na „starszaka”, którego dokonał burmistrz Marcin Orzeszek, dzieci zaprezentowały rodzicom program artystyczny, w którym zademonstrowały umiejętności taneczne, wokalne oraz recytatorskie. 

  Czytaj

 • 05 October 2015 r.

  Kusocińskiego już przejezdna

  Dobiegają końca prace na ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śląskich. Droga jest już przejezdna, obecnie wykonawca poprawia już tylko kosmetykę. Tym samym zakończony zostanie 3 etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie miasta Ząbkowice Śląskie. Wcześniej, w ramach tego zadania przebudowano ulice: Ziębicką, Staszica, Legnicką oraz część Wrocławskiej.

  Czytaj

 • 02 October 2015 r.

  „Sango”, znaczy zmiana – Centrum Terapii Uzależnień już otwarte

  Centrum Terapii Uzależnień zostało dziś oficjalnie otwarte. Na uroczystości otwarcia, którą poprowadziła inicjatorka powstania centrum Anna Kuczewska –Caputa obecny był Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek,  przedstawiciele samorządów gmin powiatu ząbkowickiego oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. W centrum działać będą: Poradnia leczenia od alkoholu i poradnia leczenie uzależnień, a pracować w nim będą specjaliści psychoterapii uzależnień, psychologowie, lekarze psychiatrzy.  

  Czytaj

 • 02 October 2015 r.

  Obradowała Młodzieżowa Rada Miejska

  Realizacja projektu „Centrum Aktywności Młodzieży” oraz zarządzenie wyborów III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej to główne poruszane tematy podczas II w tym roku sesji rady. W dalszej części dyskusji poruszano również tematy integracji młodzieży oraz pomocy dla domu dziecka „Jutrzenka” w Bardzie oraz Stowarzyszenia "Integracja".

  Czytaj

 • 02 October 2015 r.

  Przedsiębiorco! 30 października rozpocznie się nabór wniosków na innowacyjność produktową i procesową

  Informujemy że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w ramach projektu I osi priorytetowej: „Przedsiębiorstwa i innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” poddziałania 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” schemat 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 041 187 PLN.

  Czytaj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 Older »

Aktualności: dzisiaj, ostatni tydzień, ostatni miesiąc

Sitemap   |    Print page   |    Go to top