Przejdź do treści strony

Aktualności

 • 28 May 2015 r.

  Najem sklepu przy ul. Kościuszki - ogłoszenie o przetargu

  Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 51,48 m2, położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Kościuszki nr 20 z przeznaczeniem na działalność handlową - sklep.

  Czytaj

 • 28 May 2015 r.

  Przebudowa dróg wewnętrznych w Bobolicach i Olbrachcicach Wielkich - ogłoszenie o przetargu

  Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: Zadanie 1- Bobolice droga dojazdowa do gruntów rolnych Zadanie 2- Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych"

  Czytaj

 • 28 May 2015 r.

  Wybory Ławników na lata 2016-2019

  31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zwrócił się do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: Do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich 18 ławników, w tym: - do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 12 ławników - do Wydziału Pracy – 6 ławników

  Czytaj

 • 28 May 2015 r.

  IV Etap remontu Zamku - ogłoszenie o przetargu

  Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zadanie pn.: "Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek - zabezpieczenie wieży zegarowej -Etap IV".

  Czytaj

 • 27 May 2015 r.

  Przebudowa muru oporowego i pomieszczeń gospodarczych przy ul. Proletariatczyków - wybór wykonawcy

  Gmina Ząbkowice Śląskie informuje wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: "Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariatczyków w Ząbkowicach Śląskich", że za najkorzystniejszą uznana została

  Czytaj

 • 27 May 2015 r.

  Zabezpieczenie murów miejskich - wybór wykonawcy

  Gmina Ząbkowice Śląskie informuje wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: "Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich - etap I - Zabezpieczenie odcinków nr D1, D2 i D3 murów miejskich", że za najkorzystniejszą uznana została

  Czytaj

 • 27 May 2015 r.

  IX Sesja Rady Miejskiej

  W dniu 27 maja 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się IX sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

  Czytaj

 • 27 May 2015 r.

  Burmistrz Marcin Orzeszek z absolutorium

  Rada Miejska podczas IX sesji udzieliła absolutorium z wykonania budżetu za 2014r. Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich Marcinowi Orzeszkowi. Szef ząbkowickiego magistratu przedstawił zebranym prezentację z wykonania budżetu, omawiając poniesione wydatki i dochody, zrealizowane inwestycje, wydatki na oświatę, udzielane dotacje i dofinansowania a także zadłużenie wskaźnikowe gminy do wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o stanie mienia komunalnego.

  Czytaj

 • 26 May 2015 r.

  Wejdź na Krzywą Wieżę - Zamek zwiedź za darmo.

  Pod takim hasłem odbędzie się sobotnie zwiedzanie naszego miasta. 30 maja 2015 wszystkie osoby, które kupią bilet na Krzywą Wieżę, zapraszamy bezpłatnie na zamek. Cena biletu to jedyne 6 zł (normalny) i 3 zł (ulgowy). Ruiny renesansowego zamku z XVI wieku od 2012 roku przechodzą systematyczny remont. Specjalnie dla turystów obecny udostępniony jest dziedziniec, górne fragmenty murów, a także wieża bramna i basteja.

  Czytaj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 Older »

Aktualności: dzisiaj, ostatni tydzień, ostatni miesiąc

Sitemap   |    Print page   |    Go to top

Departments