Przejdź do treści strony

Aktualności

 • 05 February 2016 r.

  Zamieszkaj w Mieście Krzywej Wieży i Frankensteina! - atrakcyjne działki pod budownictwo jednorodzinne

  Uprzejmie informujemy że ogłoszone zostały przetargi na kolejne działki pod budownictwo jednorodzinne! Do nabycia są 3 działki przy ul. Ziębickiej oraz 12 na nowym osiedlu domków jednorodzinnych pomiędzy Jaworkiem a osiedlem Letnim w Ząbkowicach Śląskich. Poniżej prezentujemy

  Czytaj

 • 05 February 2016 r.

  Uzyskaj ulgę na wykup mieszkania, gruntów oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

  Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości obowiązuje bonifikata udzielana przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Dzięki takiemu rozwiązaniu najemca lokalu gminnego, jeśli nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego, może stać się jego pełnoprawnym właścicielem po zdecydowanie niższej cenie.

  Czytaj

 • 05 February 2016 r.

  Nowa droga w Bobolicach

  Mieszkańcy Bobolic przygotowali spotkanie przy okazji ukończenia remontu 272 metrowego odcinka drogi w ich miejscowości za blokami mieszkalnymi i garażami w kierunku świetlicy wiejskiej. Na spotkaniu zaproszeni byli Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich Andrzej Dominik, członek Zarządu Powiatu Stanisław Kurzyp oraz Radni Rady Miejskiej Janusz Labok, Ryszard Pawłowski. Licznie stawili się oczywiście niezawodni mieszkańcy Bobolic, a poświęcenia drogi dokonał ksiądz proboszcz Krzysztof Ziobrowski. 

  Czytaj

 • 04 February 2016 r.

  Wspólnie rozwijamy sport, kulturę i sztukę

  Burmistrz Marcin Orzeszek podpisał dziś umowy na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki w Gminie Ząbkowice Śląskie z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń.

  Czytaj

 • 04 February 2016 r.

  Komunikat

  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie - uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. ( publ. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2014 r., poz. 404 ).

  Czytaj

 • 04 February 2016 r.

  ZBYLBRUK zadba o bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2016 roku

  Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Bieżące utrzymanie dróg publicznych polegające na likwidacji przełomów i remontach cząstkowych ulic i chodników w 2016 roku na terenie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie” za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3 złożona przez:

  Czytaj

 • 03 February 2016 r.

  Świadczenie rodzicielskie

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich informuje, że od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzająca świadczenie rodzicielskie.

  Czytaj

 • 03 February 2016 r.

  Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców, mieszkańców w zakresie pozyskania środków UE.

  Zapraszamy przedsiębiorców, osoby chcące założyć działalność gospodarczą, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, które odbędą się w dniu 16 lutego 2016 r. od godziny 10:00 do 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

  Czytaj

 • 03 February 2016 r.

  Nieruchomość w Brodziszowie pod usługi - ogłoszenie o przetargu

  Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym (sklepem) znajdującym się na parterze budynku stanowiącej działkę nr 342 o pow. 0,1300 ha AM-1 obręb Brodziszów. Przedmiotową działkę określa się jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarcze.

  Czytaj

 • 02 February 2016 r.

  Zamieszkaj w Ząbkowicach Śląskich – powstaje nowe osiedle domków jednorodzinnych

  Prowadzona od kilku lat akcja „Zamieszkaj w Ząbkowicach Śląskich” przynosi wymierne rezultaty, w postaci powstających nowych domów jednorodzinnych na osiedlu przy ul. Ziębickiej, gdzie sprzedanych zostało 65 działek. Do nabycia pozostały 3 ostatnie działki. Duże zainteresowanie oferowanymi nieruchomościami spowodowało, że wyznaczone zostały tereny pod kolejne osiedle, pomiędzy Jaworkiem a osiedlem Letnim w Ząbkowicach Śląskich, na którym wyznaczono 51 działek. Pierwsza już została zakupiona, a w Biuletynie Informacji Publicznej znajdą Państwo przetargi na kolejne 12 działek.

  Czytaj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 Older »

Aktualności: dzisiaj, ostatni tydzień, ostatni miesiąc

Sitemap   |    Print page   |    Go to top